Informacja o wszczęciu postępowania ws. wydania dla PGKGL Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych (dz. nr 224/3 obręb Lisiec) oraz na wprowadzanie do urządzenia wodnego ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody (dz. nr 228 obręb Lisiec)