Informacja Gminnej Spółki Wodnej w Lubinie o wysokości i terminie płatności rocznej składki członkowskiej w 2019 r.

Gminna Spółka Wodna w Lubinie uprzejmie przypomina, że w roku 2019 obowiązuje roczna składka członkowska w wysokości 21,00 zł od hektara przeliczeniowego (wg stanu posiadania na dzień 1 stycznia 2019 r.) jednak nie mniej niż 21,00 zł, z terminem płatności do dnia 31.03.2019 r.

Składka w wysokości 21,00 zł została zaproponowana przez Członków Spółki i przegłosowana na Walnym Zgromadzeniu w dniu 14.11.2018 r.

Podstawa:

Uchwała nr 12/11/2018 i 13/11/2018 z dnia 14.11.2018 r. Walnego Zgromadzenia Gminnej Spółki Wodnej w Lubinie

Z poważaniem,
Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Lubinie