Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie Informuje, iż z dniem 31 sierpnia 2021r. wstrzymuje nabór wniosków na staże. Środki na realizację staży pozyskane przez urząd pracy muszą zostać wydatkowane do końca bieżącego roku.

PUP chce, aby wszystkie staże zakończyły się maksymalnie do 15 grudnia 2021r. Zgodnie z przepisami minimalny okres stażu nie może być krótszy niż 3 miesiące.
Staże będą realizowane u pracodawców, którzy deklarują zatrudnienie po jego zakończeniu przez minimum 3 miesiące.

Kolejny nabór wniosków na staże planowany jest w 2022 roku po otrzymaniu decyzji o przyznaniu środków na aktywizację osób bezrobotnych na przyszły rok.