Zawiadomienie – obwieszczenie Wójta Gminy Lubin z dnia 30 września 2022 roku zawiadamiające strony postępowania o wystąpieniu do organów współdziałających o wydanie opinii dot. warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miroszowice”.