Zawiadomienia – obwieszczenia o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji magistrali wodociągowej DN400 z ujęcia wody OSIEK II”.