Zawiadomienie – obwieszczenie Wójta Gminy Lubin KM.6220.8.2022 z dnia 9 sierpnia 2022 roku o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 103053D w miejscowości Księginice wraz z budową kanału technologicznego oraz odcinka sieci oświetlenia i kanalizacji deszczowej”.