Zarządzenie nr 1503/2021 Wójta Gminy Lubin z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.