Informacja dotycząca obowiązku złożenia oświadczenia w celu ustalenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej za I kwartał 2021 r.