Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania dla spółki „Pieprzyk Family” Sp. z o.o. ul. Gen. Józefa Hallera 2a, 63-900 Rawicz, pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie wprowadzania do zarurowanego rowu przydrożnego (dz. nr 110 obręb Miłosna, gm. Lubin) oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych z terenu stacji paliw w Miłosnej, przy drodze krajowej nr 36.