Informacja w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na 2021 rok na realizację zadania własnego Gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Lubin