Zawiadomienie – obwieszczenie Wójta Gminy Lubin o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji magistrali wodociągowej DN400 z ujęcia wody Osiek II”.