Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w ramach inwestycji pn. „Budowa zjazdu indywidualnego na drogę powiatową nr 1234D dz. nr 139 z dz. nr 168/1 w miejscowości Krzeczyn Wielki”.