Informujemy osoby, które przybyły po 24 lutego br. na teren naszej gminy, a nie poddały się rejestracji w punktach recepcyjnych przy granicy, że powinni zgłosić swój pobyt w Urzędzie Gminy w Lubinie w pok. nr 28, nr telefonu 768403-103, 768/8403-104, 76/8403-144.

***

Prosimy wszystkich, którzy przyjęli do siebie rodziny o kontakt z Urzędem Gminy w Lubinie w celu ustalenia zakresu niezbędnej pomocy pod nr tel. 76 8403-188 lub całodobowo 785-072-002.

***

Prosimy wszystkich, którzy chcą przyjąć do siebie uchodźców z Ukrainy o kontakt z koordynatorem ds. uchodźców w Urzędzie Gminy w Lubinie w godzinach pracy urzędu pod nr tel. 76 8403-188 lub całodobowo 785-072-002.

***

Informujemy, że jeżeli chcą Państwo przekazać zebrane przez siebie dary to w Urzędzie Gminy w Lubinie, przy ul. Księcia Ludwika I 3, uruchomiliśmy magazyn do którego można dostarczać zebraną żywność, środki pierwszej potrzeby itp., zostaną one posortowane i przekazane do rodzin, które są na naszym terenie i potrzebują wsparcia. W tej sprawie należy dzwonić w godzinach pracy urzędu pod nr tel. 76 8403-188 lub 76/8403-111.

***

Prosimy osoby chętne, które chcą prowadzić zbiórki darów o kontakt w sprawie aktualnych potrzeb pod nr tel. 76 8403-188 lub  661 507 963.

***

Szukamy także wolontariuszy, chętnych do pomocy, kontakt w tej sprawie pod nr tel. 76 8403-179 lub 76 8403-125.

***

Rząd uruchomił specjalną:  stronę internetową – pomagamukrainie.gov.pl, na której można znaleźć zarówno przydatne informacje, jak i zweryfikowane zbiórki pieniędzy na pomoc Ukrainie.