To one nadają wodzie płynącej z naszych kranów takich właściwości, które odpowiadają odpowiednim normom. Klarowanie, filtrowanie, zmiękczanie, destylacja, napowietrzanie – to tylko część z zachodzących tam procesów. Na terenie gminy Lubin funkcjonuje osiem Stacji Uzdatniania Wody. Trzy z nich przeszły gruntowną modernizację.

nowe pompy

W Niemstowie blisko trzydziestoletnie, pompy zastąpiły nowoczesne urządzenia.

W Stacji Uzdatniania Wody w Liścu Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin przeprowadziło wymianę złoża filtracyjnego z montażem dodatkowej wkładki katalitycznej, jak również przeprowadzono regenerację pozostałych filtrów. Wyczyszczono i zdezynfekowano zbiorniki oraz rurociągi główne, wymieniono armaturę oraz pompy pośrednie i recyrkulacji. Rozbudowana została instalacja płukania filtrów poprzez wprowadzenie powietrza jako medium w procesie płukania filtrów.

Kluczowym zadaniem była wymiana zestawu hydroforowego na nowoczesny układ trzypompowy z pompami sterowanym elektronicznie oraz wymiana całego układu automatyki i sterowania. Zakończono wymianę pompy głębinowej z orurowaniem oraz regenerację studni głębinowej, wymianę części armatury oraz zaplanowano wymianę złoża filtracyjnego na dwóch kolejnych filtrach.

Koszt wykonanych i zaplanowanych do wykonania na ten rok prac w SUW w Liścu wyniesie ok. 350 tys. zł.

Gruntowną modernizacje przeszła w tym roku Stacja Uzdatniania Wody w Niemstowie. Zmodernizowano zestaw hydroforowy wraz z układem automatyki, usuwając przestarzałe, blisko trzydziestoletnie, pompy i sterownie. W ich miejsce zamontowano nowoczesny zestaw złożony z czterech pomp sterowanych elektroniczne, nową armaturę i orurowanie wykonanie ze stali nierdzewnej. Modernizacji podlegał również układ automatyki, powodujący w ostatnich latach wielokrotne wstrzymanie dostaw wody. Dodatkowo wymieniono przepustnice wraz z napędami pneumatycznymi. Wartość wykonanych prac wyniosła ponad 225tys zł netto

W 2020 roku w Stacji Uzdatniania Wody w Pieszkowie dokonano wymiany 25 przepustnic wraz z napędami pneumatycznymi za kwotę około 80 tys. zł.

Obecnie prowadzona jest przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania w Siedlcach. Kolejnym dużą inwestycją będzie modernizacja SUW w Oborze. PGKGL rozpoczęło procedurę przetargową, w której ma zostać wyłoniony wykonawca tego zadania.

Na 2022 r. zaplanowane zostało modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Składowicach, obejmujące wymianę m.in. układu automatyki  wraz armaturę.

 

Urządzenia przez modernizacją

Nowe urządzenia