Trwająca od października ubiegłego roku  budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z siłownią plenerową w Pieszkowie doczekała się dofinansowania ze środków zewnętrznych. Decyzją Ministra Sportu i Turystyki pozytywnie rozpatrzono złożony przez gminę Lubin wniosek   o dofinansowanie w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2021”.

W ramach tej inwestycji w Pieszkowie powstaje wielofunkcyjne boisko a w nim:

  • boisko do piłki ręcznej z kompletem bramek
  • boisko do siatkówki z zestawem niezbędnych słupków
  • boisko do koszykówki z kompletem koszy
  • kort do tenisa ze słupkami

Do tej pory wykonano już część prac budowlanych, w najbliższych tygodniach kładziona będzie nawierzchnia poliuretanowa.

Na terenie obiektu sportowego będzie także siłownia plenerowa z licznymi urządzeniami m.in. orbitrek, wioślarz, wahadło. Całość zostaje ogrodzona wraz z montażem piłkochwytów. Są też chodniki oraz elementy małej architektury, czyli ławki i kosze na śmieci.

– Powstanie nowa, ogólnodostępna, bezpłatna strefa sportowa i rekreacyjna o walorach użytkowych dla szerokiego grona społeczności lokalnej. Podobne obiekty są już w wielu miejscowościach naszej gminy. Cieszę się, że udało nam się uzyskać rządowe dofinansowanie na ten cel, bo dla nas liczy się każda złotówka – mówi Tadeusz Kielan, wójt gminy Lubin.

Zakończenie inwestycji pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z siłownią plenerową w miejscowości Pieszków”  planowane jest na marzec. Łączna wartość zadania wynosi 463 460,89 zł z czego:

  • 33% tj. 152 900,00 zł jest dotacją z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
  • 67% tj. 310 560,89 zł stanowi wkład własny Gminy Lubin