Mieszkańcy.Gminne przedszkole i żłobek, modernizacja oczyszczalni ścieków w Oborze oraz przebudowa gminnych dróg wewnętrznych – to planowane inwestycje, które mają zostać dofinansowane z programu „Polski Ład”. Możliwość pozyskania rządowych środków przez samorządy była tematem wspólnego spotkania ministra Krzysztofa Kubowa i wójta gminy Lubin Tadeusza Kielana z mieszkańcami, które odbyło się w Pieszkowie.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

– Rządowy fundusz „Polski Ład” to 20 miliardów złotych, które zapewnią bezprecedensowe, niespotykane w historii Polski wsparcie samorządowych inwestycji. Jestem przekonany, że wnioski złożone przez gminę Lubin uzyskają wysoką ocenę i zostaną pozytywnie ocenione. Są samorządy, które politycznie podchodzą do tego programu, a tu potrzebne jest racjonalne i odpowiedzialne podejście oraz współpraca rządu z gospodarzami gmin, miast i powiatów. Jestem przekonany, że gmina Lubin będzie sztandarowym przykładem takiej współpracy – mówił Krzysztof Kubów, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i poseł na Sejm z Zagłębia Miedzowego.

Tadeusz Kielan, wójt gminy Lubin zapowiedział złożenie trzech, czyli maksymalnej ilości wniosków w obecnym naborze. Gmina aplikować będzie o dofinansowanie budowy obiektu, w którym znajdować się będą żłobek i przedszkole, modernizacji oczyszczalni ścieków w Oborze oraz przebudowy gminnych dróg wewnętrznych.

– Miniony rok był rekordowy pod względem pozyskanych środków zewnętrznych, zarówno rządowych, jak i unijnych. To w sumie ponad 12 mln zł. Deklaracje pana ministra pozwalają stawiać sobie poprzeczkę jeszcze wyżej i robić wszystko, by ten wynik poprawić. Rozpoczęliśmy już przygotowywanie wniosków – mówi Tadeusz Kielan, wójt gminy Lubin.

Dofinansowanie inwestycji w ramach programu „Polski Ład” – w zależności od obszaru priorytetowego – wynosi od 80 do 95 proc. wartości inwestycji.