IV Spotkanie Ekumeniczne w ChróstnikuW ekumenicznej modlitwie w intencji jedności i pokoju wzięli udział przedstawiciele czterech wspólnot: ewangelickiej, prawosławnej, grekokatolickiej i katolickiej.W tym roku spotkanie zorganizowano pod hasłem „Bądźmy razem we wspólnocie miłości i pokoju”. Poświęcone było tradycyjnie pamięci ks. Benjamina Schmolcka –  urodzonego w Chróstniku pastora, pieśniarza i poety ewangelickiego.

Ksiądz Benjamin Schmolck to związany z Chróstnikiem znany niemiecki poeta i twórca pieśni religijnych. Urodził się 1672 roku, jako syn pastora pracującego przez dłuższy czas w Chróstniku. Sam też pełnił przez pewien czas godność wikariusza w Chróstniku. Napisał około 1200 wierszy oraz pieśni kościelnych. Zmarł w 1735 roku w Świdnicy, gdzie został pochowany w tamtejszym Kościele Pokoju. Upamiętniająca go  tablica znajduje się na zewnętrznej ścianie  kościoła parafialnego w Chróstniku.

Swoje związki ze Świdnicą i odkryte w ten sposób powiązania z księdzem Banjaminem Schmolckiem podkreślał uczestniczący w ekumenicznej modlitwie  ksiądz Andrzej Siemieniewski, biskup Diecezji Legnickiej.

– Zaraz po święceniach kapłańskich trafiłem do Świdnicy. Nie wiedziałem oczywiście wtedy, że Benjamin Schmolck był tak mocno związany ze Świdnicą. Jak widać zawsze jest czas, żeby się douczyć, doczytać i dowiedzieć więcej. Przyszedł czas mojego przyjazdu do Legnicy jako biskupa, otrzymałem zaproszenie do Chróstnika i niespodziewanie przez postać bohatera dzisiejszego spotkania, wróciła do mnie po 30 latach Świdnica. Wdzięczny za tę możliwość rozszerzenia horyzontów zajrzałem do jego pieśni, które do dzisiaj wiele nas mogą nauczyć- mówił biskup.

Organizatorami Spotkania Ekumenicznego byli  ksiądz Jerzy Gansel, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej z Legnicy oraz ksiądz Andrzej Godyń,  proboszcz  Parafii Rzymskokatolickiej w Chróstniku.

– Dla naszej parafii to wielka radość gościć tak szacowne osoby i modlić się w sposób szczególny o pokój. Pokój na świecie, pokój między ludźmi, pokój szczególnie teraz w Ukrainie. Módlmy się aby Duch Pokoju zstąpił na nas wszystkich – mówił ksiądz Andrzej Godyń.

IV Spotkanie Ekumeniczne w ChróstnikuW imieniu wójta gminy Lubin, zgromadzonych witał jego zastępca, Bartosz Chojnacki.

– Bardzo się cieszę, że po rocznej przerwie udało nam się spotkać na tym ekumenicznym nabożeństwie. W ciągu minionych kilkunastu miesięcy mieszkańcy gminy Lubin bezsprzecznie udowodnili, że ich ekumenizm przejawia się nie tylko w modlitwie ale również w codziennych działaniach. Katolicy,  grekokatolicy, prawosławni, ewangelicy  tworzą w  naszej gminie wspólnotę. Sąsiedzka pomoc w czasie pandemii, zorganizowane akcje, ale też zwykłe ludzkie wsparcie tak bardzo potrzebne w chwilach choroby i cierpienia.  Za wszystko to  możemy dziś podziękować w modlitwie – mówił Bartosz Chojnacki.

– Modlimy się o jedność. Ludzie pochodzą z różnych stron, mają rożne temperamenty, przekonania, kolor skóry, ale to nie oznacza, że nie można żyć w jedności. Jako uczniowie Chrystusa, wierzymy w niego i przezwyciężamy ludzkie słabości – mówi ksiądz Bogdan Ogrodnik z Kościoła Greckokatolickiego

– Bogata twórczość Benjamina Schmolcka, najbardziej znanego mieszkańca Chróstnika,  po dziś dzień wzbogaca  nabożeństwa w kościele ewangelickim. Cieszę się, że ta inicjatywa zatacza coraz szersze grono, to pokazuje  że warto takie spotkania organizować , warto wspominać tych, którzy byli tu przed nami 200, 300 lat temu. Ale przede wszystkim warto też spotkać się w jednym miejscu jako chrześcijanie różnych wyznań – mówił ksiądz Jerzy Gansel, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej z Legnicy.

W programie tegorocznego spotkania ekumenicznego w Chróstniku znalazły się pieśni ks. Benjamina Schmolcka w wykonaniu sopranistki Agnieszki Szumiło, przy wtórze organ, na których grał Krzysztof Kostanecki. W kościele wystąpił także zespół folklorystyczny „Lubin”

Wszyscy zebrani wspólnie odmówili modlitwę „Ojcze nasz”  i otrzymali błogosławieństwa. Pod tablicą pamiątkową Benjamina Schmolcka złożono symboliczny bukiet kwiatów.