Jednogłośne absolutorium dla OSP KsięginiceJedna z naszych trzech jednostek działających w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym – Ochotnicza Straż Pożarna z Księginic  świętowała formalne podsumowanie ubiegłorocznej działalności. Zarząd otrzymał jednogłośne absolutorium za rok 2023 i jednocześnie zatwierdzono plan działań na rok bieżący.

OSP Księginice zrzesza dziś 27 osób, w minionym roku przybyło ich 8 w tym 6 kobiet. Tym samym udało się sformować kobiecą drużynę pożarniczą, która już zapowiada swój start w tegorocznych zawodach.

W 2023 roku jednostka wyjeżdżała do 42 akcji, w tym 20 pożarów i 22 zagrożeń miejscowych, w tym pięć razy poza granice naszej gminy. Największą liczbę wyjazdów odnotował prezes Łukasz Kurek – 32 razy, pięć razy mniej wyjeżdżał Oskar Jednogłośne absolutorium dla OSP KsięginiceKurek.

– Prowadziliśmy także liczne pogadanki, imprezy plenerowe, pokazy strażackie, angażowaliśmy się również w organizację świąt państwowych i religijnych – wyliczał prezes Kurek. – To był także dobry rok jeśli chodzi o zakup nowego sprzętu i umundurowania, bieżący zapowiada się równie dobrze.

W tym roku remontowana jest remiza jednostki,  w tym poszycie dachu wraz z ociepleniem oraz remont podjazdu, tak by do garażu mogły wjechać dwa auta. Pozyskanie drugiego wozu  to ambitne plany naszych druhów, w szczególności nowych druhen.

– Cieszę się, kiedy na zebraniu mogę przywitać wszystkich zaczynając słowami druhny i druhowie, kobiety to nasza siła i bardzo jestem dumny, że z roku na rok jest ich coraz więcej w szeregach OSP. – mówił wójt Tadeusz Kielan. – Gratuluję jednomyślnego absolutorium i waszej bogatej, szerokiej działalności. Doceniamy zarówno tę społeczną, jak i  charytatywną. Cieszymy się z waszej współpracy z sołtysem i lokalną społecznością.

Jednogłośne absolutorium dla OSP KsięginiceTak jak na wcześniejszych zebraniach sprawozdawczych OSP Tadeusz Kielan, wręczył strażakom   prywatny prezent –  wóz z drabiną strażacką.

Wśród gości zebrania był także Paweł Kleszcz starosta lubiński, który również dziękował naszym druhom za ich codzienne poświecenie. Państwową Straż Pożarną i jednocześnie struktury gminnego zarządu OSP reprezentował marek Maślej.

Życzymy ochotnikom bezpiecznych powrotów z wszystkich akcji i dalszego prężnego rozwoju jednostki.

Więcej zdjęć można zobaczyć na facebookowym profilu gminy Lubin.

Jednogłośne absolutorium dla OSP Księginice