Jednogłośne absolutorium dla władz OSP RaszowaDruhowie z Raszowej podsumowali ubiegłoroczną pracę i przedstawili ambitne plany na najbliższe miesiące. Przyszłość zapowiada się bardzo obiecująco, bowiem w szeregi OSP wstępują tłumnie kobiety. Podczas zebrania takie oficjalne, pisemne deklaracje złożyło dziewięć pań.

Ostatnie lata, to bardzo widoczny rozwój jednostki z Raszowej. Do 2021 roku była określana jako M, co oznaczało, że druhowie dysponowali tylko motopompą. W ubiegłym roku zakwalifikowano ją do jednostki S, czyli wyposażonej w samochód. Co prawda nie mają typowego wozu bojowego do gaszenia pożarów, ale ich Nissan wyposażony jest w piłę motorową, agregat prądotwórczy, pompę szlamową, rozdzielacz, siekierę, węże i rzutki ratownicze.

W okresie sprawozdawczym z funkcji naczelnika rezygnację złożył Marek Kuchciak i na naczelnika wybrano dotychczasowego skarbnika Krzysztofa Pasternaka. Jednocześnie uzupełniono skład zarządu i jako skarbnika powołano Jarosława Gilisa.

– W ubiegłym roku pożarów w naszym regionie na szczęście nie odnotowano. Trzy razy wyjeżdżaliśmy do innych zagrożeń, usuwając powalone drzewa, wypompowując wodę – mówi Józef Kuchciak, prezes OSP Raszowa.

Jednogłośne absolutorium dla władz OSP RaszowaDruhowie zabezpieczali także i współorganizowali  wiele sołeckich, religijnych,  gminnych i powiatowych uroczystości. Prowadzili również liczne rozmowy i pogadanki z mieszkańcami na temat ochrony przeciwpożarowej.

– Wszystkie te działania są bezcenne i bardzo jestem za nie wdzięczny. Cieszę się jednocześnie, że wśród druhów panuje tak dobra i zgodna atmosfera, to kolejne zebranie sprawozdawcze i kolejne jednogłośne poparcie dla działań zarządu. Możemy być z tego dumni i jak widać przynosi to bardzo dobre efekty, bo w szeregi straży wkracza coraz więcej młodych ludzi i kobiet – mówił wójt Tadeusz Kielan, który także w imieniu sołtys Pieszkowa Renaty Jędrak, dziękował druhom za szybką i sprawną akcję.

Podziękowań podczas tego zebrania było dużo więcej. Z druhami oficjalnie żegnał się Bogdan Ćwikliński, emerytowany już dowódca PSP Lubin. Wyrazy uznania i podziękowania w imieniu wszystkich mieszkańców gminy Lubin składał mu Tadeusz Kielan.

Jednogłośne absolutorium dla władz OSP RaszowaZa służbę dziękował strażakom także Wojciech Dziwiński, radny powiatowy i prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin. Były także liczne prezenty, w tym wóz z drabiną, czyli prywatny upominek na zakończenie kadencji dla jednostki od Tadeusza Kielana.

W ubiegłym roku w szeregi strażaków z Raszowej dołączyła Agnieszka Kruszyńska, która aktywnie działa także w OSP Raszówka. Do 19 – osobowej jednostki tłumnie wstępują także kolejne mieszkanki Raszowej, dzięki czemu powstanie w gminie czwarta już kobieca drużyna pożarnicza, która będzie mogła wystartować w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych.

Więcej zdjęć można zobaczyć na facebookowym profilu gminy Lubin.

Jednogłośne absolutorium dla władz OSP Raszowa