Walne zebranie OSP RaszówkaDziewiętnaście akcji ratowniczych, 32 zbiórki szkoleniowe oraz działania społeczne i prewencyjne – to bilans 2020 roku w Ochotniczej Straży Pożarnej w Raszówce. Podczas walnego zebrania sprawozdawczego-wyborczego jednogłośnie udzielono absolutorium władzom jednostki i powołano zarząd na nową kadencję.

Prezesem OSP Raszówka pozostał Damian Dobrowolski, funkcję wiceprezesa i naczelnika nadal pełnić będzie Paweł Doniec, zastępcy naczelnika Michał Gierczak, skarbnika Mariusz Frąc, a sekretarza Monika Siwak. Nowym członkiem zarządu została Aleksandra Targowicz.

Członkami komisji rewizyjnej pozostają Mirosław Majcher (przewodniczący) i Bogusław Kołkowski. Agnieszkę Gorczycę zastąpił natomiast Szymon Targowicz.

Delegatami na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP zostali Paweł Doniec, Mateusz Siwak, Tomasz Targowicz i Daniel Dobrowolski. W zarządzie oddziału gminnego ZOSP RP – OSP Raszówka reprezentować będą Damian Dobrowolski i Paweł Doniec.

W zebraniu sprawozdawczo-wyborczym OSP Raszówka uczestniczyli komendant Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie Eryk Górski, wójt gminy Lubin Tadeusz Kielan, radny gminy Lubin Marcin Nyklewicz, sołtys Raszówki Tadeusz Kosturek a także prezes i komendant oddziału gminnego ZOSP RP Grzegorz Obara i Marek Maślej.

– OSP Raszówka to bardzo prężnie działająca jednostka, co widać po ilości akcji ratowniczych, w których uczestniczyła, ale również ilości członków, która systematycznie się zwiększa. Zdaję sobie sprawę z problemów lokalowych, z jakim borykają się druhowie i deklaruję pomoc w tej kwestii, nie od razu, ale pracujemy nad tym, by w niedalekiej przyszłości w Raszówce powstała remiza z prawdziwego zdarzenia – mówił podczas zebrania Tadeusz Kielan, wójt gminy Lubin.

OSP Raszówka liczy 38 druhów, 16 kobiet i 22 mężczyzn.