Zebranie OSP NiemstówOchotnicza Straż Pożarna z Niemstowa podsumowała miony rok, udzieliła zarządowi absolutorium i przyjęła plan pracy na rok 2022. Zapisze się on w historii jednostki wyjątkowo, bowiem OSP Niemstów będzie w tym roku świętować 75-lecie.

Rok 2021 ze względu na pandemię z jednej strony ograniczał możliwości, z drugiej dokładał dodatkowych obowiązków, co jednoznacznie widać w podsumowaniu działań. OSP Niemstów uczestniczyła w 59 akcjach ratowniczo-gaśniczych, w tym w gaszeniu pożarów 27 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń 29 razy i były niestety trzy alarmy fałszywe. Największa liczbę akcji odnotował druh Michał Mościwski, który wyjeżdżał  na 38 akcji.

W Niemstowie prężnie działa także młodzieżowa drużyna pożarnicza i warto tu przypomnieć, że jej reprezentant  Piotr Noga zdobył wysokie szóste miejsce w ogólnopolskim konkursie wiedzy przeciwpożarowej.

– To bardzo dobry wynik, gratuluję i mam nadzieję, że dzisiejsi członkowie młodzieżowej drużyny zasilą w przyszłości jednostki ochotniczych i państwowych jednostek. Nieoficjalnie mogę przekazać, że planowane jest zwiększenie dofinansowania młodzieżowych drużyn – mówił Marek Kamiński, komendant wojewódzki PSP we Wrocławiu.

– A ja chciałbym zacząć kiedyś nasze zebranie słowami ”druhny i druhowie” – mówił ze śmiechem Tadeusz Kielan, wójt gminy Lubin. Wójt jest członkiem OSP Niemstów, ale nie tylko w tej miejscowości zachęca młodych ludzi i kobiety do wstąpienia w szeregi OSP – Gratuluję zarządowi otrzymania absolutorium i dziękuje za wsparcie gminy w tych trudnych pandemicznych czasach. Szczególnie za akcje prewencyjne, bowiem ich wartość trudno przecenić.

Strażakom oficjalnie dziękował też  Norbert Grabowski przewodniczący Rady Gminy, radny Andrzej Olek, Wojciech Dziwiński radny powiatowy i prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin oraz sołtys Józef Kostanowicz. W posiedzeniu uczestniczył także ksiądz proboszcz Jan Niczypor.

Cezary Olbryś, zastępca komendanta PSP w Lubinie  oprócz gratulacji przedstawiał strażakom główne nowości z ustawy o OSP.

– To przede wszystkim nowy system szkoleń, który ułatwi nabór do PSP, to także możliwość zrobienia kursu podstawowego kat. C, to również cały nowy system świadczeń, z których nowy jest dodatek 200 zł do emerytury. Czekamy jeszcze na wzory wniosków, jesteśmy w stałym kontakcie z gminnymi jednostkami, a w związku z tym, że dokumenty te można składać do września, to nie ma żadnych obaw o utratę świadczeń – mówił Cezary Olbryś.

W OSP Niemstów z nowego dodatku 200 zł. do emerytury może skorzystać sześciu lub siedmiu emerytów. Będziemy na bieżąco publikować wszystkie niezbędne informacje w tej sprawie, bowiem pierwszym adresatem wniosków o przyznanie świadczenia będzie wójt.

Zebranie sprawozdawcze było także okazją do uroczystego złożenia przysięgi  strażackiej przez Kamila Pomykałę i Pawła Polańskiego.

Przyjęto również plan pracy na rok bieżący. Jest tam m.in. pozyskanie operacyjnego samochodu oraz używanego, ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Jednostka planuje także pozyskanie pomieszczenia, które mogłoby się stać Izbą Tradycji. Eksponatów jest w jednostce bardzo dużo, bowiem OSP Niemstów będzie w tym roku świętować 75-lecie.