Joanna Pietruszka - Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty i KulturyCzas na ocenę, refleksje i podsumowania dobiegającej końca kadencji. Kończymy cykl, w którym zadaliśmy szereg pytań członkom prezydium Rady Gminy oraz przewodniczącym i zastępcom poszczególnych komisji.

Joanna Pietruszka – Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury

Oprócz wiceprzewodniczenia jednej komisji, miałam zaszczyt pracy także w czterech innych komisjach, tj: budżetu i finansów, rozwoju, inwestycji i działalności komunalnej oraz komisji statutowej.

Każdy mieszkaniec interesujący się choć w małym stopniu sprawami gminy wie, że ta kadencja była trudna, ale mimo to udało się zrealizować bardzo dużo ważnych przedsięwzięć. To m.in.: budowa nowych dróg i oświetlenia, rozbudowa i remonty szkół, pomoc finansowa na zabytki, budowa nowych i remont świetlic, dopłaty do wywozu odpadów, wody, bezpłatna komunikacja. Przy wciąż rosnącej liczbie mieszkańców to bardzo ważne inwestycje, ale jak wiadomo poprzeczka rośnie i wciąż są nowe potrzeby i pomysły jak poprawić życie na wsi.

Dzień Kobiet w Czerńcu

Dzień Kobiet w Czerńcu

Mieszkańcy docenili moją pracę oraz zaangażowanie się na rzecz gminy i w roku 2023 wybrali mnie sołtysem Czerńca. Czy przybyło mi obowiązków? Jako mieszkanka wsi od 22 lat starałam się czynnie uczestniczyć w działaniach podejmowanych na rzecz społeczności. Działałam w radzie sołeckiej, poznałam urzędników gminnych i pracę, którą wykonują. Był też czas na szersze projekty i integrację z innymi miejscowościami. To m. in. projekt „W kobiecym kręgu”, „Aktywni, mobilni, kreatywni”, czy tez współpraca z Lubińskim Stowarzyszeniem Sportowym Handball z siedzibą w miejscowości Czerniec.

W 2018 zakładałam Koło Gospodyń Wiejskich, co dało nowe możliwości pozyskania funduszy i realizowania kolejnych, także międzysołeckich projektów. Dzięki temu powstawały piękne obrazy tworzone przez naszych mieszkańców, biżuteria, witraże, wystawy fotografii. Promowaliśmy też działania w zgodzie z naturą, były warsztaty w których brały udział także dzieci, a nic tak nie tworzy więzi rodzinnych i przyjacielskich jak wspólna praca kilku pokoleń. Był to czas poznawania się, tworzenia i budowania wielu nowych relacji sąsiedzkich, które trwają do dzisiaj. Wiele tych działań mocno integrowało także całą gminną społeczność.

Nowe boisko w Czerńcu

Nowe boisko w Czerńcu

Są także inne bardzo wymierne efekty mojej współpracy z mieszkańcami, jak na przykład wiaty na boisku, czy też wyjątkowo symboliczne ogromne czerwone serce na nakrętki, które stanęło na skwerze w Czerńcu i nadal służy pomocą potrzebującym.

Podsumowując, to były bardzo pracowite i dobre lata poświęcone na rzecz gminy. Dały mi dużą satysfakcję i motywacje do dalszej pracy. W kolejnych latach chciałabym reprezentować naszych mieszkańców w Radzie Powiatu Lubińskiego.