Jubileusz 60-lecia przedszkola w Raszówce W radosnej atmosferze, łącząc przeszłość z teraźniejszością, świętowali piękny jubileusz 60-lecia pracownicy i wychowankowie Przedszkola im. Jana Pawła II w Raszówce. Spotkanie było także okazją do obchodzenia 10. rocznicy nadania placówce imienia jej wyjątkowego patrona. Zarówno zaproszeni przedstawiciele gminnych i oświatowych instytucji, jak i rodzice podkreślali wyjątkowość tego przedszkola, którą tworzą bardzo zaangażowani i oddani pracownicy oraz dyrekcja.  

W siedzibie placówki w Raszówce, w jednej z sal na piętrze,  stworzono widownię przed którą z okazji jubileuszu zaprezentowali się  obecni wychowankowie przedszkola – od najmłodszych do najstarszych grup. Widzom towarzyszyło duże wzruszenie i radość, dzieci nie ukrywały przejęcia swoimi rolami i związanych z tym emocji, a niektórzy  z nostalgią wspominali swoje dziecięce lata w tym przedszkolu. Jego wychowankiem jest m.in. Tomasz Haber obecny dyrektor szkoły w Raszówce.

Jubileusz 60-lecia przedszkola w Raszówce W jubileuszu udział wzięli m.in.  przedstawiciele wszystkich gminnych instytucji, kuratorium, miejscowej parafii, biskupa legnickiego,  liczna reprezentacja Rady Gminy Lubin, w osobach Norberta Grabowskiego, Zofii Marcinkiewicz, Marcina Nyklewicza oraz Wojciech Dziwiński radny powiatowy.

Tego dnia – tak jak każdego innego w ciągu roku – najważniejsi byli jednak podopieczni przedszkola, którzy radośnie mówili m.in. takie słowa:

– Nasze przedszkole jest kolorowe i otoczone pięknym ogrodem. Codziennie mamy ciekawe zajęcia i uczymy się czegoś nowego. Nasze przedszkole jest wyjątkowe i czujemy się tu, jakbyśmy byli w jednej wielkiej rodzinie, bo wszyscy się znamy.

Podczas specjalnego, okolicznościowego występu, dzieci słowem, śpiewem, tańcem i muzyką pokazały nie tylko swoje talenty i  to czego już się nauczyły, ale także przybliżyły 60-letnią historię placówki.

– Przez te lata zmieniło się przedszkolu bardzo dużo. Budynek przeszedł liczne remonty, dzisiejsze pomoce dydaktyczne są zupełnie inne niż dawniej, ale nie zmieniło się to co dla nas najważniejsze. Uczymy dzieci wrażliwości, miłości, szacunku i piękna, bo to wyjątkowe wartości, które pomogą im w dorosłym życiu kształtować naszą wspólną nową przyszłość – mówiła wzruszona Katarzyna Foryś, dyrektor Przedszkola im. Jana Pawła II w Raszówce.

Jubileusz 60-lecia przedszkola w Raszówce Szczególne podziękowania dyrektor złożyła na ręce wójta Tadeusza Kielana, podkreślając jego zaangażowanie, otwartość i życzliwość na wszelkie potrzeby placówki. Specjalne wyróżnienia za pomoc i zaangażowanie  przyznano także pracownikom Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin, odebrał je prezes i radny Wojciech Dziwiński. Pamiętano również o wyjątkowo zaangażowanych rodzicach,  wyróżniając w ten sposób państwa Muczyńskich i Witków.

– Radość dzieci jest dla nas wszystkich nagrodą za każde zaangażowanie. Dziękuję dyrektor i całej kadrze przedszkola za wzorcową pracę. Życzę, aby ta piękna rocznica powstania jednostki oświatowej,  tak ważnej dla całej naszej gminnej społeczności była inspiracją do podejmowania coraz śmielszych inicjatyw i realizacji wielu wartościowych projektów – mówił wójt Tadeusz Kielan.

Gratulacje  i podziękowania składał także m.in. proboszcz miejscowej parafii ks. Stanisław Buchta oraz przedstawiciel Kurii Biskupiej Jubileusz 60-lecia przedszkola w Raszówce przekazujący życzenia od biskupa Andrzeja Siemieniewskiego.

– Pełnię na co dzień posługę w parafii w Lubinie, gdzie mieści się filia przedszkola. Za przysłowiową ścianą słyszymy więc radość i zaangażowanie dzieci.  Gratulujemy wam pięknej, codziennej pracy, która także jest rodzajem służby. Jesteśmy również wdzięczni za nadanie placówce imienia Jana Pawła II, bo to wyjątkowy patron – mówił ksiądz proboszcz Piotr Zawadka.

Z okazji 10-lecia nadania placówce imienia Jana Pawła II dzieci z przedszkola oraz wójt i księża złożyli kwiaty i wieńce pod okolicznościową tablicą upamiętniająca tę chwilę.

Na świeżym powietrzu rozegrano także pojedynek szachowy pomiędzy wójtem i jednym z wychowanków, na tzw. dywanie szachowym. Później wszyscy, a w szczególności dzieci delektowali się ogromnym, i wyjątkowo smacznym okolicznościowym tortem ufundowanym przez gminę.

Więcej zdjęć na: facebookowym profilu gminy Lubin.

Z kroniki przedszkola:

1963  Powstaje jednooddziałowe Przedszkole w Raszówce

1979  W przedszkolu funkcjonują dwie grupy

2004  W przedszkolu powstaje trzecia grupa

2006  Gruntowny remont budynku przedszkola  w Raszówce, powstaje czwarta grupa

2007  Modernizacja placu zabaw przedszkola

2008  W ramach projektu „Adaptacja Pomieszczeń” powstaje Oddział Zamiejscowy w Lubinie Przedszkola w Raszówce

2008  Przedszkole zajmuje drugie miejsce  w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Mamo, Tato nie pal przy mnie”

2009/2010  Przedszkole zajmuje I miejsce w Regionalnym Przeglądzie Piosenki Przedszkolnej „Bambiniada”

2012  Odbywa się I Przedszkolny Regionalny Przegląd Tańca Ludowego, które na stałe wchodzi do kalendarza imprez przedszkolnych

2012  II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”

2013  Przedszkole Laureatem Regionalnych Eliminacji III Dolnośląskiej Gali Talentów z robotyki

2013  Praktykanci z Australii i Węgier z wizytą w przedszkolu

2013  50-lecie przedszkola oraz nadanie imienia Jana Pawła II

2014  Rozpoczęcie przygotowań do kanonizacji patrona przedszkola

2014  I miejsce w Ogólnopolskim konkursie plastycznym „O Karolku, który został świętym”

2014  Przyjazd praktykantów z Kanady, Meksyku i Chin do przedszkola

2014  III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie  „Wakacyjny Plecak Przedszkolaka”

2014  Bicie Rekordu Guinessa w szczotkowaniu zębów

2015  Udział przedszkolaków w finale V Dolnośląskiej Gali Talentów w Polanicy Zdrój

2015  II miejsce w I Regionalnym Festiwalu Pokazów Rytmicznych Grup Przedszkolnych w Polkowicach

2016  III miejsce w II Regionalnym Festiwalu Pokazów Rytmicznych Grup Przedszkolnych
w Polkowicach

2017  Napisanie przez przedszkolaki książki i opublikowanie jej w ramach projektu „Była sobie baśń, która powędrowała w świat”

2018  55-lecie Przedszkola im. Jana Pawła II

2018  Nagroda za kilkuletnią realizację projektu edukacyjno – informacyjnego „Dzieciaki Mleczaki”

2019  Zorganizowanie I Przedszkolnego Turnieju Szachowego

2020  I miejsce w przeglądzie jednego aktora „Bliżej Teatru 2020”

2020  Przedszkole włączyło się do walki z Covid 19 – szycie maseczek, przekazywanie ich Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej oraz Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin

2020 Wspieranie Służby Zdrowia wykonując Kolorowe Kartki dla Medyków

2021  I miejsce w gminnym konkursie wokalnym „Świat Piosenki”

2022  Wyróżnienie w konkursie recytatorskim „Wesołe Teatrałki”