Ukazał się właśnie najnowszy i jubileuszowy – 60. numer magazynu Ogólnopolski Głos Seniora. Oprócz wielu stałych rubryk,  relacji z ważnych dla seniorów przedsięwzięć można w nim przeczytać o organizowanej w Gorzycy w gminie Lubin Spartakiadzie i towarzyszącym jej konkursie na najpiękniejsze nakrycie głowy.

Jak zwykle magazyn dla seniorów ma dużą objętość, bowiem na 76 stronach relacjonuje najważniejsze akcje, w tym wiele profilaktycznych. O mieszkańcach gminy Lubin można przeczytać na stronie 9 i 38.

W związku z utrzymującą się trudną sytuacją, jaka spotkała polskich seniorów przebywających za granicą (Ukraina, Mołdawia i Rumunia), redakcja postanowiła przeprowadzić akcję pomocy humanitarnej pod hasłem „Solidarni z Seniorami za granicą”. Wyruszono z toną darów do Lwowa, Odessy, Kiszyniowa, Bielc i Nowego Sołońca, a o całej akcji można przeczytać w tym numerze.

Jednym z najważniejszych obszarów działalności  Stowarzyszenia Manko – Głos Seniora jest aktywizacja i edukacja w zakresie prawa, zdrowia, ekonomii i bezpieczeństwa osób starszych. Od 7 lat uświadamiają i przestrzegają seniorów, chroniąc ich przed manipulacją i demaskując najnowsze techniki oszustw.

W kwietniu zainaugurowano kolejną edycję kampanii BEZPIECZNY SENIOR – STOP MANIPULACJI, NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ, która prowadzona jest we współpracy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej. Stowarzyszenie Manko-Głos Seniora działa w kooperacji z organizacjami partnerskimi, swoimi ambasadorami, gminami, które przystąpiły do programu Gmina Przyjazna Seniorom, a także z Policją oraz Urzędem Komunikacji Elektronicznej.

Niestety wyjątkowa sytuacja związana z wojną na Ukrainie, powoduje, że do „pomocy” seniorom włączają się również oszuści, dostrzegając szybki i łatwy zysk w obliczu wybuchu społecznej paniki. Wszechobecny lęk, szczególnie wśród osób w wieku 60+, skrzętnie wykorzystują manipulatorzy na wielu płaszczyznach. Do tej pory oszuści wymyślili ponad 45 różnych modyfikacji technik manipulacyjnych tj. fałszywe strony internetowe, wiadomości SMS. O tym wszystkim można przeczytać w najnowszym numerze. Zachęcamy do lektury!

Tutaj Głos Seniora do przeczytania na www