Przypominamy, że dla mieszkańców gminy Lubin zostały wyznaczone terminy od 23 do 29 kwietnia 2021 roku – mężczyźni i 11 maja 2021 roku – kobiety. Kwalifikacja wojskowa odbędzie się w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej w Lubinie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6.

W ubiegłym roku pandemia sprawiła, że kwalifikację przerwano po dwóch tygodniach i z terenu gminy Lubin nikt z wezwanych osób nie miał możliwości stanąć przed Powiatowa Komisją Lekarską. Dlatego w tym roku wezwane zostaną dwa pełne roczniki 2002 i 2001, a także roczniki starsze, które z różnych przyczyn nie mogły się stawić na kwalifikacje w latach ubiegłych, chodzi o osoby urodzone w latach 1997-2000.

Do kwalifikacji wojskowej w 2021 r. zostaną wezwani:

  • mężczyźni urodzeni w 2002 r.,
  • mężczyźni urodzeni w latach 1997-2001, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  • osoby urodzone w latach 2000–2001, które wcześniej zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia,
  • kobiety urodzone w latach 1997-2002 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, a także kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  • mogą być wezwane również osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłoszą się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby, które zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej, powinny zabrać ze sobą:

  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
  • posiadaną dokumentację medyczną,
  • aktualną fotografię o wymiarach 35 mm x 40 mm (bez nakrycia głowy),

Natomiast ci, którzy do kwalifikacji podchodzą po raz kolejny, powinni dodatkowo zabrać ze sobą dokumentację medyczną dotyczącą zmian w stanie ich zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 (lub 24) miesięcy oraz książeczkę wojskową.

Kwalifikacja wojskowa jest obowiązkowa,  za niestawienie się grozi kara grzywny lub doprowadzenie przez policję.

Szczegółowe zasady kwalifikacji wojskowej przeprowadzanej w 2021 r. znajdują się w rozporządzeniu MSWiA i MON:.