Wójt Gminy Lubin informuje, że w dniu 6 października na terenie Gminy Lubin odbędzie się trening systemu powszechnego ostrzegania z wykorzystaniem akustycznego podsystemu alarmowania zarządzony przez Wojewodę Dolnośląskiego. To ćwiczenia pod hasłem RENEGATE/SAREX-20.

Po otrzymaniu sygnału ostrzegającego o zagrożeniu wyemitowany zostanie sygnał „Ogłoszenia alarmu” – po otrzymaniu sygnału odwołującego wyemitowany zostanie sygnał „Odwołanie alarmu”. Za ewentualne niedogodności, które mogą powstać w wyniku treningu serdecznie przepraszamy.

W ten sposób zostanie przeprowadzony test sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności.

Syreny zostaną włączone na terenie ośmiu miejscowości gminy Lubin: Krzeczyn Wielki, Ksieginice, Niemstów, Raszówka, Szklary Górne, Zimna Woda, Czerniec, Gorzyca.

Trening zostanie przeprowadzony, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. §10 ust. 3 i 4 w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach  (Dz. U. z 2013 r. poz. 96).