W związku z, ogłoszonymi przez rząd, nowymi obostrzeniami od najbliższego poniedziałku Urząd Gminy w Lubinie oraz podległe mu jednostki będą funkcjonowały w tzw. trybie wewnętrznym. Apelujemy, by w kontaktach z pracownikami UG, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Ośrodka Kultury Gminy Lubin korzystać z drogi telefonicznej, mailowej i listownej ograniczając do niezbędnego minimum wizyty w urzędzie.

Polecamy korzystanie z platformy ePUAP i eUrząd.

W związku z zamknięciem przez najbliższe dwa tygodnie kas Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej prosimy o dokonywanie płatności przelewem.

Wpłaty dotyczące:

  • podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
  • podatku od nieruchomości od osób prawnych, podatku od środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych
  • opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

należy dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego  wskazany w  decyzji ustalającej wysokość podatku lub wskazany w zawiadomieniu o nadaniu indywidualny numer rachunku bankowego.

Przypominamy, że informacja o indywidualnym numerze rachunku bankowego dostępna jest w  referacie podatków i opłat lokalnych pod numerami telefonów: 76 840-31-08, 76 840-31-43.

Wpłaty dotyczące podatku rolnego i leśnego od osób prawnych oraz opłaty skarbowej należy dokonywać na rachunek bankowy: 44 8669 0001 0311 6863 2000 0001

Najważniejsze numery telefonów i dane teleadresowe.

 

Urząd Gminy w Lubinie

Ul. Księcia Ludwika I 3

59-300 Lubin

tel. +48 (76) 8403-100

fax: +48 (76) 8403-140

e-mail: kancelaria@ug.lubin.pl

skrytka ePUAP: /ug-lubin/skrytka

www.ug.lubin.pl

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie

Ul. Księcia Ludwika I nr 3

59-300 Lubin,

tel. 76 817-18-68

tel.76 844-02-24

e-mail: gops@ug.lubin.pl

661 507 963 Zespól Pracy Środowiskowej

503 769 131 Zespół Pracy Środowiskowej

507 681 066 Komórka Świadczeń

fax : 76 817-18-68 wew. 30, 76 824-02-24 wew. 30

bip.gops.lubin.pl

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin sp. z o. o.

Księginice 14,

59-300 Lubin

tel. +48 691 944 010

tel. 76 8408174

e-mail: sekretariat@pgkgl.pl

www.pgkgl.pl

zgłaszanie awarii tel. +48 691 944 023

 

Ośrodek Kultury Gminy Lubin

ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin

tel./fax: 76-844-82-33

e-mail: sekretariat@okgminalubin.pl

okgminalubin.pl