Pomalowane na niebieski kolor „koperty” dla osób niepełnosprawnych mają na celu poprawić widoczność miejsc przeznaczonym dla osób z niepełnosprawnością oraz ograniczyć zajmowanie ich, przez nieuprawnionych do tego kierowców. Lubińscy policjanci przypominają, że za nieuprawnione parkowanie w miejscu zastrzeżonym dla osób niepełnosprawnych, kierowcy powinni liczyć się z nałożenia na nich mandatu karnego, a nawet odholowaniem pojazdu.

Miejsce dla osób niepełnosprawnych oznaczane jest odpowiednim znakiem pionowym i poziomym z namalowaną kopertą na jezdni. Żeby poprawić widoczność miejsca przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych i ograniczyć zajmowanie go przez nieuprawnionych kierowców wprowadzono w 2015 roku przepisy zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, gdzie określono, że stanowiska postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych powinny mieć nawierzchnię barwy niebieskiej.

Niebieskie koperty mają być lepiej widoczne dla osób niepełnosprawnych jak również dla pozostałych kierowców, którzy czasami tłumaczyli się tym, że nie zauważyli „namalowanej koperty”.

Przypominamy kierowcom, że za parkowanie na miejscu przeznaczonym dla osób z niepełnosprawnością bez ważnej karty parkingowej, ustawodawca przewidział mandat karny w wysokości 500 zł. Ponadto kierowca otrzyma 5 punktów karnych. Jeżeli kierowca parkuje na miejscu przeznaczonym dla osób z niepełnosprawnością i posługuje się ważną kartą parkingową, która nie należy, ani do tego kierowcy, ani do osoby przez niego przewożonej – wysokość mandatu wynosi 800 zł.

Zostawiając pojazd zaparkowanym na miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych musimy liczyć się z tym, że może on zostać usunięty z drogi na koszt właściciela.