Stowarzyszenie „Nasz Niemstów” we współpracy ze stowarzyszeniem „Wrzosowa Kraina” przygotowało grę terenową, tzw. quest. To już druga tego typu edukacyjna zabawa dla mieszkańców, pierwszy Quest uruchomiono rok temu w Szklarach Górnych. Wszystko wskazuje na to, że kolejne sołectwa także będą w ten sposób promowały swoje walory turystyczne, przyrodnicze i historyczne.

„Witaj w Niemstowie, w tym pięknym zakątku, zabawa dziś nawiązywać będzie do historycznego wątku. Niemstów przed laty Książęcym Uroczyskiem był zwany, dziś jego historię z radością Ci przedstawiamy….” Takim wstępem  zaczyna się opowieść i zabawa edukacyjno-terenowa w Niemstowie pod tytułem Quest „Tajemnice Książęcego Uroczyska”. Wyprawa przedstawia dawne dzieje pałacu, który przez wiekami stał w Niemstowie,  jest z nim związana legenda o śpiewaczce operowej i nieszczęśliwej miłości.

Zadaniem uczestników zabawy jest uważne czytanie wskazówek, zebrane liczby przydadzą się do znalezienia skarbu wyprawy. Czas przejścia całej trasy szacowany jest na pół godziny. Quest jest dostępny w aplikacji mobilnej i więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie internetowej.

Więcej informacji o Quest

Opiekunem Questu jest Beata Moroch ze Stowarzyszenia Nasz Niemstów, gra powstała przy współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania ‘Wrzosowa Kraina”, której gmina jest członkiem.
(SR)