Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach podejmowanych działań przystąpiła do Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” . Została ona przygotowana specjalnie z myślą o wsparciu dzieci i młodzieży w budowaniu kompetencji i umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami.

Stąd hasło kampanii – „Nie czas na nudę!” – która ma wspierać młode pokolenie w ponownym odnajdywaniu się w realnym świecie i w powrocie do równowagi. Szkoły z terenu gminy Lubin od kilku lat biorą udział w różnych działaniach profilaktycznych,  przekazano im teraz materiały profilaktyczne ułatwiające prowadzenie różnych interesujących zajęć.

Główne cele kampanii to przede wszystkim budowanie umiejętności i rozwijania kompetencji radzenia sobie w sytuacjach trudnych, które powodują ryzyko pojawienia się zachowań agresywnych i autodestrukcyjnych np. sięgania po alkohol, dopalacze, papierosy. Będzie ona także uczyć wyzwalania pozytywnych emocji, czyli niwelowanie szkód psychicznych związanych z ograniczeniami nałożonymi w związku z pandemią. Uczniowie nabywają również umiejętności zagospodarowania wolnego czasu, poprzez  promocję aktywnego trybu życia.

Cele kampanii to także ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych (agresywnych i autodestrukcyjnych) będących wynikiem izolacji społecznej (rówieśniczej), wpieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych oraz    edukacja rodziców i wsparcie ich w zakresie umiejętności wychowawczych.