96-stronicowy album „Zabytkowy Park w Niemstowie” jest udokumentowaniem przeprowadzonej rewitalizacji parku. Prezentuje także wyjątkowe bogactwo fauny i flory tego terenu.

Przypomnijmy, że dokonano gruntownego oczyszczenia zabytkowego parku w Niemstowie. Wytyczona została tam ścieżka przyrodniczo – historyczna prowadząca do cennych historycznie miejsc oraz do okazałych drzew. Wyznaczono także „przystanki z opisem”, wybudowano drewnianą kładkę nad Niemstowskim Potokiem oraz postawiono wiatę plenerową.

Była to realizacja projektu pn. „Rewitalizacja Zabytkowego Parku w Niemstowie” współfinansowana ze środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 20214-2020.

Album również dotowany jest z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Publikacja zawiera rys historyczny miejscowości, opis nowo powstałej infrastruktury turystycznej i kulturalnej z uszczegółowionymi informacjami o faunie i florze parku oraz bardzo bogaty materiał zdjęciowy.