Rozstrzygnięto już przetarg na remont drogi gminnej numer 103048D łączącej miejscowości Raszówka i Gorzelin. Wartość inwestycji to 1 milion 189 tysięcy złotych. Gminie udało się wcześniej pozyskać 50% tych kosztów z Funduszu Dróg Samorządowych, druga połowa pokryta będzie z gminnego budżetu.

Całkowita wartość inwestycji wynikająca z rozstrzygniętego przetargu  to dokładnie 1 188 999,73 zł. Za tę kwotę wyremontowany zostanie odcinek o długości 2,2 km. Remont będzie polegał na ułożeniu nowej  nawierzchni asfaltowej, wykonaniu poboczy z kruszywa kamiennego, udrożnieniu i oczyszczeniu przydrożnych rowów wraz z niezbędnym wycięciem krzewów i drzew. Jeszcze w tym roku rozpoczną się prace przygotowawcze. Zgodnie z umową inwestycja powinna się zakończyć w czerwcu przyszłego roku.

Droga Gorzelin-Raszówka przed planowanym remontem