Gmina Lubin po raz kolejny organizuje zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz mebli i innych odpadów wielkogabarytowych na terenie Gminy Lubin. Akcja odbędzie się w terminie od 15.03.2021r. do 26.03.2021, zgodnie z załączonym harmonogramem.
Odbiór odpadów odbędzie się sprzed posesji po wcześniejszym zgłoszeniu adresu nieruchomości do Urzędu Gminy Lubin. Zgłoszenia należy dokonać  do 7 dni przed terminem odbioru odpadów, telefonicznie (76 84 03 126) lub pisemnie (Urząd Gminy w Lubinie ul. Księcia Ludwika I nr 3, 59-300 Lubin) lub u sołtysa miejscowości.

Wiosenna zbiórka – terminarz PDF (178 kB)