Trwa zawieranie porozumienia, zgodnie z którym gmina Lubin przekaże Policji Powiatowej w Lubinie w tym roku 65 tys. złotych. Taka pomoc finansowa jest udzielana policjantom rokrocznie od 14 lat. Tym samym na dodatkowy sprzęt, samochody, premie i nagrody z budżetu gminy Lubin przeznaczono w tym okresie ponad 890 tysięcy złotych.

W tym roku gmina przeznaczyła dla KPP w Lubinie kwotę 65 tys. zł. w tym:

  • na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Lubinie w łącznej wysokości 10.000,00 zł,
  • na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2, ustawy o Policji w łącznej wysokości 20.000,00 zł,
  • na zakup sprzętu kwaterunkowego oraz materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Lubinie w łącznej wysokości 10.000,00 zł,
  • na pokrycie wydatków związanych z remontami Komendy Powiatowej Policji  w Lubinie w łącznej wysokości 25.000,00 zł.

W latach 2009-2022 łączna kwota dotacji dla policji wyniosła ponad 893 tysiące złotych.

–  Staramy się z dużą życzliwością reagować na wnioski składane  przez policję, bowiem utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa na terenie gminy  to nasz priorytet – mówi  Tadeusz Kielan wójt gminy Lubin. –  Jesteśmy bardzo rozpiętą terytorialnie gminą i rozumiemy, że policja potrzebuje wsparcia finansowego. Dofinansowujemy patrole kierowane na nasz teren, nagradzamy policjantów i współfinansujemy  zakupy samochodów  oraz konieczne remonty.

W tegorocznym budżecie gminy przeznaczono także 100 tysięcy złotych na dofinansowanie Państwowej Straży Pożarnej. O dotacjach przekazywanych w ostatnich latach na PSP poinformujemy w oddzielnym materiale.