Trwa podpisywanie porozumienia, zgodnie z którym Gmina Lubin przekaże Policji Powiatowej w Lubinie w tym roku 90 tys. złotych. Taka pomoc finansowa jest udzielana policjantom rokrocznie od 12 lat. Tym samym na dodatkowy sprzęt, samochody, premie i nagrody, z budżetu Gminy Lubin przeznaczono w tym okresie ponad 778 tysięcy złotych.
W tym roku Gmina Lubin przeznaczyła dla KPP w Lubinie kwotę 90 tys. zł. w tym:

  • 40.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu służbowego samochodu osobowego typu SUV  w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Lubinie w ramach akcji „Sponsoring 2020”.
  • 6.400 zł z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów zatrudnionych w Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie pełniących służbę na terenie Gminy Lubin.
  • 33.600 zł  na rekompensatę pieniężną za czas służby pełnionej na terenie Gminy Lubin i przekraczającej normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji.
  • 10.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu sprzętu kwaterunkowego oraz materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki dla Komendy Powiatowej Policji w Lubinie.

W latach 2009-2020 łączna kwota dotacji wyniosła 778 171,92 zł. Kupiono za to m.in. zestawy komputerowe, sprzęt teleinformatyczny i kwaterunkowy za ponad 66 tysięcy złotych. Prawie 260 tysięcy przeznaczono na rekompensaty pieniężne za czas służby na terenie gminy, za ponad 80 tys. sfinansowano paliwo na patrole gminne, ponad 106 tysięcy przeznaczono na nagrody dla policjantów pełniących służbę na terenie Gminy Lubin. Nasz samorząd współfinansował także zakupy pięciu samochodów na łączną kwotę ponad 260 tysięcy złotych.

–  Zależy nam bardzo na utrzymaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa na terenie Gminy Lubin. Jesteśmy bardzo rozległą gminą i rozumiemy, że policja potrzebuje wsparcia finansowego,  dlatego dofinansowujemy patrole kierowane na nasz teren, nagradzamy policjantów i współfinansujemy  zakupy samochodów – mówi Tadeusz Kielan wójt Gminy Lubin.
(SR)