Gmina Lubin otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych na realizację projektu „Wsparcie infrastruktury kulturalnej w Gogołowicach”.  Zadanie zrealizowane zostanie na terenie świetlicy w Gogołowicach. W ramach zaplanowanych prac obiekt zostanie wyposażony m.in. w nowoczesny sprzęt gastronomiczny, urządzenia kuchenne, sprzęt gospodarczy, stoły  i krzesła, sprzęt nagłośnieniowy, projektor z ekranem.

Cel operacji: stworzenie warunków do rozwoju i aktywizacji działań społeczno- kulturalnych poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Gogołowice.