Dynamicznie rozwijające się budownictwo mieszkaniowe w gminie Lubin powoduje, że kilkanaście razy w roku Rada Gminy zajmuje się uchwałami w sprawie nadania kolejnych, nowych nazw ulic. Tym razem nowe ulice będą w Krzeczynie Wielkim. W Szklarach Górnych natomiast dojdzie do zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu, który obejmuje obszar Kopalni piasku „Obora”.

Żonkilowa i Chabrowa, to nowe nazwy ulic w Krzeczynie Wielkim. Wcześniej bowiem na zebraniu wiejskim  mieszkańcy ustalili, że chcą nadawać ulicom nazwy wywodzące się od kwiatów jako motyw przewodni dla nazewnictwa w tej części wsi, która obejmuje działki o numerach 956/4, 160/1, 160/2 oraz 956/1.

Rada Gminy Lubin przyjęła także uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla fragmentu Szklary Górne, obejmującego obszar Kopalni piasku „Obora”. Przesłanką do tego jest wniosek zgłoszony przez KGHM Polska Miedź S.A.. Spółka chce przystąpić do rekultywacji części terenu, z którego zakończono wydobywanie piasku podsadzkowego, docelowo ma tam stanąć system urządzeń fotowoltaicznych.