Kolejne miliony na inwestycje – gmina otrzymała promesę 3 mln 300 tysięcy – z symbolicznym czekiem na taką wartość odwiedził gminę Lubin Krzysztof Kubów, szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów. To pieniądze, które otrzymał nasz samorząd w ramach III edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych kierowanych dla terenów byłych PGR-ów.

Gmina Lubin, w ramach tej transzy środków, ubiegała się o pieniądze na dwie inwestycje. Pierwsza to przebudowa ulicy Czereśniowej w Osieku, której koszt szacowany jest na ponad 2,5 miliona złotych. Druga to budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Górnej o wartości 800 tysięcy złotych. Otrzymaliśmy 100 procent wnioskowanych pieniędzy. Każda z tych inwestycji będzie wymagała tylko 2- procentowego wkładu własnego.

Symboliczne przekazanie czeku miało miejsce w Osieku.

– Kiedy powstanie ulica Czereśniowa, to ta część miejscowości zyska zupełnie nowe oblicze i dodatkowo odciążymy z nadmiernego ruchu ulicę Miedzianą. Remontujemy dwie sąsiednie ulice, także dzięki pozyskanemu dofinansowaniu.  Na Morelową pozyskaliśmy ponad milion złotych z drugiej edycji Polskiego Ładu, na Brzoskwiniową prawie 800 tysięcy  z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  – mówi Tadeusz Kielan, wójt gminy Lubin. – Bez tych pieniędzy na realizację takich inwestycji  mieszkańcy czekaliby bardzo wiele lat. Jestem doświadczonym samorządowcem, ale cieszę się jak nigdy. Bowiem nie przypominam sobie by kiedykolwiek rząd przeznaczał tak znaczące dofinansowania na lokalne inwestycje.

III edycja Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych była skierowana do gmin i powiatów, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, czyli tzw. PGR-y. Ponad połowa wszystkich gmin w Polsce, czyli ponad 1300 gmin skorzysta z tej edycji rządowego programu.

– Tak jak podkreśla premier Mateusz Morawiecki, krok po kroku, prowadzimy naszą politykę społeczną i solidarnościową. Ona nie służy tylko wielkim miastom, ale i małym i terenom wiejskim. Dzięki temu samorządy będą mogły realizować inwestycje bliskie ludziom, takie jak modernizacje jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, świetlice wiejskie czy drogi – mówi Krzysztof Kubów, minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Warto dodać, że to nie jedyne pieniądze które trafią z tej edycji rządowego programu na teren gminy Lubin. Powiat Lubiński otrzymał bowiem dokładnie 1 999 984 złotych na remont drogi 1250D łączącej Raszową z Raszową Małą.

W całym kraju rozdysponowano ponad 4 miliardy złotych,  na ponad 1800 wniosków. Bezzwrotne dofinansowanie wyniesie nawet do 98 proc. wartości inwestycji. Minimalny poziom udziału własnego wynosi 2 proc.