Przypominamy, że  Mobilny Punkt Spisowy  Narodowego Spisu Powszechnego  2021 będzie utworzony  jutro (11 sierpnia)  w świetlicy wiejskiej w Osieku. Za dwa tygodnie możliwość takiego spisu będą mieli także mieszkańcy Siedlec i Chróstnika.

Zachęcamy mieszkańców Osieka, którzy nie dokonali jeszcze obowiązkowego samospisu,  do odwiedzin świetlicy wiejskiej. Tam w godzinach  10.00-15.30., będą dyżurować pracownicy Urzędu Gminy Lubin i  gminni rachmistrzowie. Z zachowaniem wszelkich zasad poufności można będzie dokonać spisu i rozwiać wszelkie wątpliwości na ten temat .

Przypominamy, że spis jest obowiązkowy i Główny Urząd Statystyczny kieruje już wnosi o ukaranie w stosunku do osób, które kategorycznie odmówiły jego wykonania.

Do tej pory, dzięki organizowanym przez Urząd Gminy Lubin – Mobilnym Punktom Spisowym, spisu dokonało prawie 150 osób. Miały one miejsce w Oborze, Gorzycy i Zimnej Wodzie.

Oprócz  uruchamianego jutro punktu w Osieku, zaplanowane są  kolejne punkty spisowe:

  • w Siedlcach w świetlicy 24 sierpnia w godzinach 10.00-15.30
  • w Chróstniku w świetlicy  25 sierpnia  w godzinach 10.00-15.30