Głosami radnych gminy Lubin nadano nowe nazwy ulic. To znacznie ułatwia dotarcie do konkretnych domów przy rozwijającym się ciągle budownictwie mieszkaniowym. To także doskonała okazja do przypomnienia, że każda posesja powinna być oznakowana przypisanym jej numerem porządkowym. To ustawowy obowiązek właścicieli domów.

We wsi Osiek, której mieszkańcy postawili na owocowe nazwy, będą teraz trzy nowe ulice: Pigwowa, Agrestowa i Porzeczkowa. W Chróstniku nadano nazwy dwóm ulicom: Aroniowej i Berberysowej. Nową nazwę przypisano także Siedlcom i będzie tam teraz ulica Radosna.

Przy okazji przypominamy mieszkańcom gminy Lubin, że właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty, które takimi nieruchomościami zarządzają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Taki obowiązek wynika z ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne i jego niedopełnienie skutkuje popełnieniem wykroczenia opisanego w art. 64 Kodeksu Wykroczeń.

Właściwe oznaczenie budynków ma znaczenie nie tylko przy dostarczaniu korespondencji, ale jest także czasem niezwykle ważne dla ratowania zdrowia i życia.