Zajęcia w SP w Krzeczynie Wielkim Po spowodowanej pandemią przerwie – w przedszkolu i punktach przedszkolnych Gminy Lubin wznowiono zajęcia prowadzone w ramach projektu „Akademia Żaczek”. Program realizowany jest już szósty rok z rzędu.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu przez 60 minut dla każdej z grup, w ramach podstawy programowej. Uczestniczy w nich ponad setka dzieci w wieku 5-6 lat, uczęszczających do gminnego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Celem projektu jest m.in.: aktywizacja najmłodszych mieszkańców Gminy Lubin, popularyzacja sportu, poprzez zabawy ruchowe prowadzone pod kierownictwem wyspecjalizowanej kadry sportowej, wyrabianie nawyku aktywnego spędzania wolnego czasGmina Lubinu, a także rozpoznanie sprawności fizycznej dzieci w wieku 5 – 6 lat.

Zajęcia prowadzi wykwalifikowany trener w obecności nauczyciela.

–  Gry i zabawy ruchowe są doskonałą okazją dostarczania dzieciom odpowiedniej dawki ruchu, ale również przeżywania pozytywnych emocji: radości i zadowolenia, a także współzawodnictwa i sukcesu w duchu fair play. Mimo czasem zaciętych rywalizacji sportowych i ogromnego ducha walki dzieci  uczą się i przyswajają sobie, że oprócz zwycięstwa liczy się przede wszystkim dobra, partnerska i bezpieczna zabawa – tłumaczy Karol Gracz, trener Akademii Żaczek.

Wyniki testów pokazały, że praca nie idzie na marne. 83 proc. uczestników zajęć poprawiło swoje wcześniejsze wyniki.

Na zdjęciach zajęcia odbywające się w punkcie przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Krzeczynie Wielkim.