Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin systematycznie modernizuje funkcjonujące na terenie gminy przepompownie. Zakończono właśnie prace w kolejnych stacjach: w Niemstowie i Szklarach Górnych (po dwie przepompownie) oraz Krzeczynie Wielkim i  Miroszowicach.

Zakres prac obejmuje wymianę układu pompowego wraz z armaturą, i orurowaniem oraz wymianę automatyki i urządzeń sterowania. Aktualnie modernizowana jest pompownia w Goli oraz przepompownie główne w oczyszczalniach ścieków w Osieku, Siedlcach i Składowicach. Wszystkie przepompownie zostaną podłączone do systemu monitoringu stanów pracy, co umożliwi ich bieżącą kontrolę. Łączna wartość prac wynosi  382 tys. zł.

W kolejnych miejscowościach gminy Lubin przeprowadzana jest kompleksowa wymiana hydratów przeciwpożarowych.

Siedem nowych hydrantów zastąpiło wysłużone urządzenia w Wiercieniu i Zimnej Wodzie. Obecnie prace prowadzone są w Raszówce i Gogołowicach, gdzie wymienionych zostanie odpowiednio 10 i 7 hydrantów.

Łączna wartość realizowanych prac wyniesie ok. 144 tys. zł.

 

Modernizacja przepompowni

Wymiana hydrantów