Przypominamy, iż od wczoraj autobusy Lubińskich Przewozów Pasażerskich w dni robocze kursować będą do odwołania według feryjnego rozkładu jazdy. Z wyjątkiem linii 121i 131, które nadal jeżdżą według roboczego rozkładu jazdy.

Wprowadzenie feryjnego rozkładu jazdy zakłada min. zwieszenie funkcjonowania sezonowej linii nr 8 oraz brak dodatkowych kursów linii nr 4 do przystanku Lubin Osiek-Działki Pętla.

To efekt wprowadzenia od 24 października na terenie całej Polski tzw. strefy czerwonej i tego, że uczniowie: klas IV-VIII szkół podstawowych, wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia zawodowego uczą się zdalnie. Wprowadzono również ograniczenia dotyczące przemieszczania się (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00) dzieci do 16 roku życia tylko pod opieką rodzica lub opiekuna.

Przewoźnik informuje także, iż zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia środkami publicznego transportu zbiorowego może podróżować ograniczona liczba osób. W autobusach LPP może przebywać, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych. Przykład: jeżeli w autobusie jest 30 miejsc siedzących i 70 stojących (w sumie 100), to równocześnie może nim jechać 30 osób. Przy czym połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna.

Przypominamy również o obowiązku zakrywania w autobusach ust i nosa. Z obowiązku zakrywania ust i nosa są zwolnione jedynie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający: całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim, trudności w samodzielnym odkryciu lub zakryciu ust lub nosa.

Wprowadzane zmiany w rozkładzie jazdy mają zapewnić tylko podstawowe potrzeby komunikacyjne pasażerów np. dojazd i powrót do/z zakładów pracy. Prosimy także o umożliwienie pierwszeństwa przejazdu seniorom i osobom mającym problemy z poruszaniem się.

Powiat Lubiński stale monitoruje doniesienia dotyczące pandemii w związku, z czym ewentualne kolejne komunikaty dotyczące funkcjonowania komunikacji powiatowej zamieszczać będzie na stronie internetowej operatora – www.pks.lubin.pl.