Z uwagi na remont drogi gminnej nr 103048D pomiędzy miejscowościami Gorzelin i Raszówka nastąpią zmiany w kursowaniu linii nr 105 polegające na przekierowaniu ruchu autobusów objazdem przez miejscowość Karczowiska. Obsługa komunikacyjna miejscowości Gorzelin i Raszówka zostanie utrzymana. Przystanki przy ul. Polnej w Raszówce nr 03 i 04 obsługujące pasażerów linii 104 zostaną wyłączone z ruchu. W związku z powyższym należy spodziewać się opóźnień w realizacji rozkładu jazdy na linii 105. Planowane utrudnienia spowodowane remontem drogi potrwają od 02.03.2021 r. do 30.04.2021r.