Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci

Konstantego Marcinkiewicza 

Łączymy się w bólu z Rodziną i Bliskimi,

 składamy szczególne wyrazy współczucia

Zofii Marcinkiewicz, Radnej Gminy Lubin.

                       

Tadeusz Kielan   Wójt Gminy Lubin    

Norbert Grabowski Przewodniczący Rady Gminy Lubin

 

  „Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”

Wisława Szymborska