„Akceptacja śmierci i protest przeciw niej: dwie nieusuwalne strony naszego życia”.

Leszek Kołakowski

Czcigodnemu Księdzu
Wojciechowi Skowronowi

Proboszczowi Parafii pw. Chrystusa Króla w Osieku
oraz Rodzinie i Bliskim

składamy wyrazy najgłębszego współczucia

z powodu śmierci Taty

Łączymy się w modlitwie ze wszystkimi, którzy przeżywają czas próby i rozłąki z najbliższą Osobą.

Tadeusz Kielan, Wójt Gminy Lubin, Mieszkańcy  oraz Pracownicy Urzędu Gminy
Norbert Grabowski, Przewodniczący Rady Gminy oraz Radni Rady Gminy Lubin