„Umiera się nie dlatego, by przestać żyć, lecz po to, by żyć inaczej”

Paulo Coelho

Panu Jerzemu Tadli
Radnemu Gminy Lubin
Sołtysowi Sołectwa Krzeczyn Wielki
oraz Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy najgłębszego współczucia

z powodu śmierci Mamy

Łączymy się w modlitwie ze wszystkimi, którzy przeżywają czas próby i rozłąki z najbliższą Osobą.

Tadeusz KielanWójt Gminy Lubin oraz Pracownicy Urzędu Gminy
Norbert GrabowskiPrzewodniczący Rady Gminy oraz Radni Rady Gminy Lubin