Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Adama Myrdy, Starosty Powiatu Lubińskiego.

Będzie nam wszystkim brakować

Jego doświadczenia, zaangażowania i życzliwości.

Odszedł człowiek, który był bardzo zaangażowany

w rozwój samorządności i naszego regionu.

Składamy wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i bliskim.

Tadeusz Kielan, wójt gminy Lubin

Norbert Grabowski, przewodniczący Rady Gminy Lubin