Konkurs - "Bądź bezpieczny"Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego PT w Polkowicach corocznie odnotowuje ok. 50 wypadków w gospodarstwach. Zauważyć jednak można powolny ale systematyczny wzrost świadomości zagrożeń występujących podczas prac rolniczych w związku z czym zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w konkursie dotyczącym zasad BHP w rolnictwie.

Konkurs polega na znalezieniu słów ukrytych w poziomych liniach w wykreślance. Pozostałe litery czytane kolejno utworzą rozwiązanie – hasło, które należy przesłać wraz z imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu na adres: polkowice@krus.gov.pl w terminie do 23 września 2022 r.

Dwie wylosowane osoby które prześlą poprawne hasło zostaną nagrodzone szlifierką kątową oraz zestawem narzędzi ufundowanymi przez KRUS OR we Wrocławiu. W konkursie mogą brać udział rolnicy i członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Placówki Terenowej w Polkowicach.

Życzymy powodzenia i czekamy na prawidłowe odpowiedzi!

Załączniki: