Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego PT w Polkowicach corocznie odnotowuje ok. 50 wypadków w gospodarstwach, w tym ponad połowa  z nich dotyczy wypadków związanych upadkiem. Przy współpracy z Państwową Inspekcją Pracy prowadzone są działania mające na celu wpływ na zmniejszenie liczby wypadków.

W związku z czym zachęcamy rolników do wzięcia udziału w konkursie dotyczącym  zasad BHP podczas wykonywania codziennych pracy związanych z przemieszczaniem się po traktach komunikacyjnych , wchodzenia po drabinach i schodach, pracy z maszynami rolniczymi .

Prosimy o  dokonanie odpowiedzi na poniższe pytania TAK lub NIE  i wpisanie poprawnych odpowiedzi oraz danych osobowych   które należy przesłać  na polkowice@krus.gov.pl lub  KRUS PT  w terminie do 9 grudnia 2020r.

Trzy  wylosowane  osoby, które nadeślą poprawne odpowiedzi na pytania otrzymają nagrody  ufundowane przez KRUS OR we Wrocławiu.  W konkursie mogą brać udział rolnicy i członkowie ich rodzin  ubezpieczeni w KRUS. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Placówki Terenowej w Polkowicach.

Pytania konkursowe :

  1. Czy wypadek w gospodarstwie należy zgłosić po 14 dniach od jego zaistnienia ?
  2. Czy drzwi do budynków gospodarczych powinny posiadać zabezpieczenia przed samoczynnym zamykaniem?
  3. Czy drabina rozstawna powinna posiadać haki zaczepowe?
  4. Czy dopuszczalny jest przewóz osób na przyczepie pod warunkiem , że max. ich liczba wynosi cztery osoby?

Szczegółowych informacji udziela: Alicja Fic –specjalista KRUS PT Polkowice tel. 768401410.